hullám-részecske kettősség

Alapelv, amely szerint az atomi mérettartományba eső részecskék észrevehető hullámszerű tulajdonságokat is mutatnak, az elektromágneses hullámok pedig részecskére emlékeztetőket.
Hullámszerű tulajdonságok jelennek meg pl. az elektron- és neutrondiffrakcióban megfigyelhető interferenciában, s részecsketulajdonságok a Compton-effektusban és a fényelektromos effektusban.

A szabadon mozgó elektron éldául hullámcsomag terjed a térben. Olyan lemezhez érve, amin két lyuk van, az elektron nem mint golyó, hanem mint hullám jut át. Terjedési képe a lemez mögött pont olyan, mintha hullámként mindkét résen átment volna.

Felhasznált irodalom