Hückel, Erich

(1896-1980) Német fizikus és elméleti kémikus.
Berlin mellett született.
A Göttingeni Egyetemen tanult.
Az elektrolitok elméletén dolgozott Peter Debye asszistenseként Zürichben.
Zürichben doktorált.
1932-ben publikálták az elektrolitok Debye-Hückel-elméletét.
Később Koppenhágába költözött, Niels Bohrral dolgozott, és itt írta a munkáját az aromás molekulák kötéséről.
1935-ben a Phillips Egyetemre került Marburgba, ahol később professzor lett. Itt dolgozott 1961-es nyugdíjbavonulásáig.
1937-ben kidolgozta közelítő MO-elméletét (Hückel-féle molekulaorbitál-elmélet vagy Hückel-elmélet) a telítetlen szerves molekulákra. MO-elméletét még ma is használják közelítésként, bár a Pariser-Parr-Pople-módszer pontosabb eredményeket ad. Hückel módszerét Roald Hoffmann is továbbfejlesztette síkbelitől eltérő molekulákra.
A Nemzetközi kvantum-molekuláris tudomány akadémiájának (International Academy of Quantum Molecular Science) tagja volt.

Felhasznált irodalom