Hubble-törvény

Hubble vette észre, hogy minél távolabb van tőlünk egy galaxis annál nagyobb a vöröseltolódása, azaz annál nagyobb sebességgel látszik távolodni.
A Hubble-törvény szerint a galaxisok távolodási sebessége (v) arányos a távolságukkal (r),

v=Hr

ahol H a Hubble állandó.

(A Hubble-törvény a gravitációsan kötött rendszereken belül, például a Naprendszerben, a Tejútrendszerben, de még az egy rendszert képező galaxishalmazokban sem érvényesül.)

Felhasznált irodalom