hőszivattyú

Olyan berendezés, melynek segítségével valamely viszonylag kis hőmérsékletű anyag (pl. folyóvíz, talaj stb.) hőenergiájának egy részét elvonjuk és felszabadítjuk. A befektetett mechanikai energia egy része szintén hasznosítható hőenergiává alakul.
Termodinamikailag hasonló a hűtőgépekéhez, azoktól abban különbözik, hogy csak a hőszivattyú által termelt meleget hasznosíthatjuk, a keletkező hideget nem.
Hatásfoka annál jobb, minél kisebb a hőmérséklet különbség az elpárologtató és a kondenzátor között.
Lakásfűtésre alkalmazzák.

Elvi működése az alábbi ábrán látható.


Felhasznált irodalom