hőerőgép
(kalorikus gép)

Azoknak a berendezéseknek a neve, amelyek természetes energia felhasználásával hasznos mechanikai munkát végeznek.
A munkát végző folyadékot nagy hőmérsékleten és nyomáson termodinamikai körfolyamatba viszik, amelyben kitágul és lehűl.
A munkavégző folyadék bemeneti és kimeneti energiája közötti különbség jelenik meg munkaként.
A fizikai és elméleti megértés érdekében a termodinamikai ciklusokat általában idealizálják, nem vesznek figyelembe olyan tényezőket, mint pl. a súrlódási veszteségek.
Nagyszámú idealizált termodinamikai ciklus létezik, fontosabb példái a Carnot-, Diesel-, Otto- és Stirling-körfolyamatok.

Az egyes hőerőgépekkel részletesebben foglalkozom a megfelelő címszavaknál:

gőzgép, dízelmotor, otto-motor, gázturbina, gőzturbina, Wankel-motor, Stirling-motor

Felhasznált irodalom