hőátadás
(hőátadási tényező)

A hővezetés, a hőáramlás és a hősugárzás együttesen jelentkezik. Ezt a jelenséget hőátadásnak nevezzük.
A mai álláspont szerint a hőátadás az energiacsere egyik formája.
Hőátadás esetén a kicserélődés a folyadék (vagy gáz) és a határoló falak között történik. Az időegység alatt átadott (hőáram) arányos a melegebb és a hidegebb közeg hőmérséklet-különbségével (DT = T1 - T2 ) és a határoló felülettel (A):

F = Q/t = aADT

ahol a az úgynevezett hőátadási tényező.
Mértékegysége: W/m2 . K = W/m2 . °C.

Az ábra a vízforralás hőátadási jelenségeit mutatja be. Az edény anyagában (falában) hővezetéssel történik a hőátadás.

Felhasznált irodalom