hiperkróm hatás
(hipokróm hatás)

hiperkróm hatás: A kromofór csoport elnyelésének mértéke (a szín intenzitása) a szubsztituens hatására a növekszik

hipokróm hatás: A kromofór csoport elnyelésének mértéke (a szín intenzitása) a szubsztituens hatására a csökken

Felhasznált irodalom