Hildebrand-szabály

Az amerikai Joel Henry Hildebrand (1881-1983) után elneveztett szabály, amely kimondja, hogy ha egy folyadék felett a gőzfázisban a sűrűség állandó, a gőzképződés moláris entrópiája is állandó.
Ha a folyadékban molekuláris asszociáció játszódik le, vagy ha a folyadék kvantummechanikai hatásoknak van kitéve (pl. szuprafluiditás esetén) nem érvényes.

Felhasznált irodalom