hidratáció

Vízfelvétel; lehetséges

1. kémiai (addíciós reakcióval)
Ilyen pl. az etilén (CH2=CH2) hidratációjával keletkező etanol (CH3-CH2OH)

2. fizikai (pl. kristályvíz beépülése a kristályrácsba, vagy kristályos anyag oldódása vízben /a szolvatáció speciális esete/).
Ilyen folyamat pl. a gipsz kötése:
2 CaSO4. 1/2 H2O + 3 H2O -> 2 CaSO4 .2 H2O

Felhasznált irodalom