hertz

A frekvencia SI-mértékegysége.
Jele: Hz.
Heinrich Hertz német fizikusról nevezték el.
Meghatározása szerint az egy másodperc alatti teljes periódusok számával egyenlő.
Minden periodikus és hullámjelenség jellemzésére felhasználható.

Felhasznált irodalom