Hertz, Heinrich Rudolf

(1857-1894) német fizikus.
Legfontosabb eredménye az elektromágneses hullámok kimutatása, amellyel Maxwell elméletét bebizonyította.
Tanítványa volt a magyar származású Lénard Fülöp.
Róla nevezték el a frekvencia SI-mértékegységét (hertz - Hz).

Felhasznált irodalom