háromfázisú rendszer
(fázisvezeték, nullavezeték /nullavezető/, vonali feszültség, fázisfeszültség, vonali áram, nullavezetővel egyesített földelőhálózat /NEFH/, csillagkapcsolás /Y-kapcsolás/, deltakapcsolás /háromszögkapcsolás/)

A háromfázisú rendszert alapvetően négy vezeték alkotja. (Gyakorlatilag három egymástól 120°-kal eltolt, azonos amplitúdóegyfázisú rendszer.)
Ebből három úgynevezett fázisvezeték (R, S, T vagy L1, L2, L3), ezek feszültségei a referencia- vagy nullavezetékhez (nullavezetőhöz) (N vagy LG) képest 230V effektív értékűek, és csak fázisban térnek el egymástól (120°-kal).
A fázisvezetők egymáshoz képest 400V effektív értékű feszültségben különböznek. Ezeket vonali feszültségeknek nevezik, és ezek is 120°-kal térnek el egymástól.
A fázisfeszültség mindig valamelyik fázisvezető és nulla vezeték, a vonali feszültség pedig mindig két fázisvezető között értendő.
A fázisvezetőben folyó áramot vonali áramnak nevezik.
A nulla vezetéket a legtöbb esetben összekötik a földeléssel (nullavezetővel egyesített földelőhálózat - NEFH)

Csillagkapcsolású (Y-kapcsolású) fogyasztók esetén mindhárom fázisvezető árama a fogyasztók impedanciáin áthaladva a nulla vezetékhez csatlakozik.
Az egyes fázisfeszültségekhez hasonlóan a megfelelő áramok is 120°-kal különböznek
fázisokban, ez esetben a három fázis összege mindig 0. A nulla vezetéken emiatt nem folyik különösebb áram. (A gyakorlatban valamennyi áram jelenléte mindig kimutatható a nulla vezetéken is, de ez elhanyagolhatóan kicsiny.)

Deltakapcsolású (háromszögkapcsolású) fogyasztók esetén ugyanazon feszültségek mellett ugyanazokból az alkatrészekből egy nagyobb teljesítményű fogyasztó is összeállítható, a fogyasztók impedanciáinak eltérő kapcsolásával.
Ebben az esetben az egyes impedanciák tulajdonképpen egy-egy fázis közé vannak bekötve, ennek megfelelően az egyes impedanciákon a 400 volt nagyságú UVRS, UVST , UVTR vonali feszültségek esnek.
A kapcsolás sajátossága, hogy itt a nulla vezetékre nincs szükség, emiatt az érintésvédelemre külön figyelmet kell fordítani.

Felhasznált irodalom