harmonikus rezgés

Harmonikus rezgőmozgás, rezgés keletkezik, amikor olyan erő hat a testre, amely arányos az elmozdulással (úttal) és mindig az egyensúlyi, a nyugalmi helyzet felé irányul.

Az ábrán egy rugalmas lemez végére erősített test rezgőmozgása látható.
Ha a lemezt kihajlítjuk és elengedjük, a rugalmas erő gyorsulva viszi a testet eredeti helyzete felé.
Amikor a lemez alakja egyenes, akkor nem működik rugalmas erő, de a test tehetetlenségénél fogva a túlsó oldalon tovább lendül és most a rugalmas erő ellenében mozdul ki ugyanolyan messzire, amilyenről elindult.
Az m tömegű testet a rugalmas erő mozgatja.
A rugalmas erő egy bizonyos határon belül egyenesen arányos a kihajlítással, jelen esetben (jó közelítéssel) a test elmozdulásával (útjával).
Az erő mindig az egyensúlyi helyzet felé mutat.

A harmonikus rezgőmozgás kitérés-idő függvényét egy színuszgörbe írja le.

- a periódus idő: 1 teljes rezgés időtartama, ennek reciproka a rezgésszám (frekvencia)
- az amplitúdó: a rezgő test legnagyobb eltávolodása nyugalmi helyzetétől

Öveges tanár úr szemléletesen foglakozik a rezgőmozgással a Fizika blokk a A hinta fizikája részében.

Felhasznált irodalom