Hamilton, Sir William Rowan

(1805-1865) ír fizikus, csillagász és matematikus.
Gyerekkorában észrevették kiemelkedő nyelvkészségét. Számos nyelvet megtanult.
13 évesen kezdett matematikát és fizikát tanulni.
18 évesen került a Trinity College-ba Dublinba, ahol matematikát és nyelveket tanult.
1827-ben kinevezték a Trinity College csillagászprofesszorának.
1832-ben publikálta Theory of Systems of Rays (Sugárrendszerek elmélete) című munkáját, amelyben alkalmazta a karakterisztikus függvényt Fresnel hullámfelületének tanulmányozásához. Az ebben megfogalmazott fénytörést Humphrey Lloyd a Trinity College fizika professzora kísérletileg igazolta.
1835-ben lovaggá ütötték.
Az ezt követő években főleg algebrával foglalkozott.
Jelentős eredményeket ért el az optika és a mechanika területén.
A mechanika impulzusokon alapuló kifejezését vezette be Hamilton-mechanika a Hamilton-egyenletekben.
Az ebből kifejezett Hamilton-operátort. a kvantummechanikában és a Schrödinger-egyenletben használják.

Felhasznált irodalom