halmazállapot
(szilárd, folyékony /cseppfolyós/, gáz /légnemű/, plazma, halmazállapot-változás)

Az anyagok lehetséges állapotai, a fizikai körülményektől (nyomás, hőmérséklet) függően. Az anyagokat általában a normál körülmények között jellemző állapotuk alapján soroljuk be szilád, folyékony vagy gáz, illetve plazma halmazállapotba.

A szilárd anyagoknak meghatározott alakjuk és térfogatuk van.
A legtöbb szilárd anyag valamilyen kristályos szerkezetű.

Az ábrán kősó kristályában elhelyezkedő nátrium (kék) és klorid (zöld) ionok láthatók.

A folyékony anyagok alakja változó, térfogata állandó.
Térfogatuk igen nagy nyomás esetén is csak nagyon kis mértékben változik.

A képen látható, ahogyan a különböző alakú edényeket a folyadékok kitöltik.

A gázoknak (légnemű anyagoknak) sem meghatározott alakjuk, sem meghatározott térfogatuk nincs.
Kitöltik a rendelkezésre álló teret, nyomás hatására térfogatuk csökken.

A plazmaállapotban lévő anyag ionizált magas hőmérsékletű gáz.
Elektronokból és pozitív ionokból áll. Kifelé általában elektromosan semleges.

A képen egy plazma hajtóműben láthatók a kiáramló ionizált magas hőmérsékletű gázok

Halmazállapot-változásnak azt a fázisátalakulást nevezzük, amikor az anyag egyik halmazállapotából a másikba jut.

Az egyes halmazállapot-változások az adott címszónál megtalálhatók:
olvadás
forrás
fagyás
lecsapódás
szublimáció

Felhasznált irodalom