gravitációs lencse

Einstein általános relativitáselméletéből következő jelenség.
Az elmélet következtetése szerint a fénysugár elgörbül, ha nagy tömegű test közelében halad el, s így lehetséges, hogy a galaxisok fókuszálják a velük egy látóvonalba eső távolabbi égitestek fényét. E fokuszálási jelenséget néhány esetben már megfigyelték.

Az animáció egy gömbhalmaz gravitációs lencsehatását mutatja be.
A Hubble-űrteleszkóp e miatt "látja" eltorzítva a mögötte lévő galaxist.

Fritz Zwicky állította először 1937-ben, hogy a galaxisok gravitációs lencseként viselkednek. Ezt csak 1979-ben sikerült igazolni.

Felhasznált irodalom