Göncölszekér - Nagy Medve
(Ursa Maior, Alkaid, Mizar, Alcor, Alioth, Megrez, Phecda, Merak, Dubhe)

Circle

A Göncölszekér nem tekinthető "hivatalos" csillagképnek, a Nagy Medve csillagkép 7 fényes csillaga alkotja.

Az animációban a gombokkal be/kikapcsolhatók a csillagkép körvonalak.
(Sötétebb kékkel a Göncölszekér, világosabb kékkel a Nagy Medve többi része. A jobb felső sarokban kör jelöli a Sarkcsillagot.)

A Nagy Medve (Ursa Maior) csillagkép fényesebb tagjai egy laza csoportosuláshoz az Ursa Major Mozgó Halmazhoz tartoznak és a térben azonos irányban haladnak. Ez a hozzánk legközelebbi halmaz. Átmérője 30 fényév. Közelsége miatt nem látjuk szoros csillagcsoportosulásnak. A Göncölszekér 7 fényes csillagából 5 (a Dubhét és az Alkaidot kivéve) a halmazhoz tartozik. A halmaz tagjai 15-17 km/s sebességgel haladnak a Saggitarius csillagkép irányába. A tagok közül eddig 17-et azonosítottak be egyértelműen, de 100 olyan csillag van, amelyiknek sebessége és iránya ezekhez hasonló. A halmaz életkora 150 millió év, közéjük tartozik a fényes Szíriusz is.

Az ábrán a Göncölszekér csillagai láthatók.

Az Alkaid (h Ursea Majoris) Távolsága 104 fényév. Magnitúdója 1,9. Színképtípusa B3
Mizar (i Ursea Majoris) - a Göncöl szekér rúdjának utolsó előtti csillaga. Távolsága 86 fényév. Kettős csillag, mellette fél fényévnyire található a halványabb Alcor, amely szintén egy kettős csillag. Magnitúdója 4,0. Színképtípusa A5.
Már az ókorban is észlelték, hogy kettős csillag. Egészen kis távcsővel is szépen elkülönülnek.
A két tag külön-külön is kettős csillag, de ezeket már nagyobb távcsővel sem lehet elkülöníteni.
Az Alioth (e Ursea Maioris) Távolsága 83 fényév. Magnitúdója 1,7. Színképtípusa A0.
A Megrez (d Ursea Maioris) Távolsága 81fényév. Magnitúdója 3,4. Színképtípusa A2.
Az Phecda (g Ursea Maioris) Távolsága 117 fényév. Magnitúdója 2,5. Színképtípusa A0.
A Merak (b Ursea Maioris) Távolsága 80 fényév. Magnitúdója 2,4. Színképtípusa A0.
A Dubhe (a Ursea Maioris) Távolsága 86 fényév. Magnitúdója 2,0. Színképtípusa K0.

Az ábra Göncölszekér csillagainak látható helyzetváltozását mutatja:
felül a 100.000 évvel ezelőtti
középen a jelenlegi
alul a 100.000 év múlva látható

A csillagkép címszónál található csillagtérkép segít megtalálni az égbolton. Onnan elérhető az anyagban megtalálható többi csillagkép is.

Felhasznált irodalom