giromágneses viszony
(giromágneses arány, magnetokémiai arány, magnetomechanikai arány)

A mágneses nyomaték és a részecske sajátperdületének (impulzusmomentumának) aránya a nem nulla spinű részecskék körében.
Jele g
Mértékegysége T/s (tesla per szekundum).
Protonra vonatkozólag: g= 2,675*108 T/s.

Inverzét magnetomechanikai aránynak nevezik.

Felhasznált irodalom