g-faktor
(Landé-féle g-faktor)

A pontszerű részecskék mágneses nyomatékának és sajátperdületének (spinjének) viszonya az atom-, a mag- és a részecskefizikában.
Landé-féle g-faktornak is nevezik az amerikai Alfred Landé (1888-1975) tiszteletére.
Elektronokra vonatkozólag a g-faktor a Bohr-magneton egységekben kifejezett giromágneses viszony.
A relativisztikus kvantummechanikából következően egy pontszerű elektron esetében g = 2-nek kell fennállnia; a kísérletek azonban kb. 0,1 %-kal nagyobb értéket mutatnak.
A javításokat a kvantum-elektrodinamika alkalmazásával számítják ki; az elektront csupasz részecskének tekinti, amelyet (virtuális) fotonok felhője vesz körül, s ez módosítja a g értékét. A számítások szerinti javított érték több mint nyolc tizedesig egybevág a kísérleti eredménnyel. Ez fontos próbája a kvantum-elektrodinamikának, amelyet a fizika legpontosabb elméletének szokás nevezni, éppen a g-faktorra kapott pontos egyezés miatt.

Felhasznált irodalom