gerjesztés
(gerjesztett állapot, gerjesztési energia)

1. Mágneses tér létrehozási elektromos áram segítségével.
Az áram és mágneses tere közötti kapcsolatot az Ampére-féle gerjesztési törvény írja le.

2. Mikrofizikai rendszerek nagyobb energiájú állapotba juttatása (a rendszer kötött állapotának megtartása mellett).
Olyan folyamat, amelyben egy atommag, elektron, atom, ion, vagy molekula energiát vesz fel, amellyel egy, az alapállapotnál magasabb kvantumállapotba kerül (gerjesztett állapot).
Az alapállapot és a gerjesztett állapot egymástól meghatározott, diszkrét energiaértékekkel különböznek (energiaszintek). A kettő közötti energiakülönbséget gerjesztési energiának nevezik.
Létrejöhet fényelnyelés, hőmozgás miatti ütközés, elektromos tér, stb. hatására.

Felhasznált irodalom