geokémiai háttér
(természetes eredetű geokémiai háttér)

Egy adott elem koncentrációinak a vizsgált területen illetve képződményben, a mintázási közegtől (kőzet, talaj, növényzet, víz) függően várható tartománya.
A természetes eredetű geokémiai háttér az adott körülmények közötti normális érték.
Egy adott terület geokémiai környezetét a földtani-kőzettani felépítés alapján az elemek átlagos gyakorisága, világátlaga segítségével csupán becsülni lehet. A konkrét, alkalmazott geokémiai vizsgálatok célja az elemek helyi gyakorisági értékeinek, azaz a geokémiai háttér meghatározása.

Felhasznált irodalom