Gennes, Pierre-Gilles de

(1932 - 2007) Nobel díjas francia fizikus.
Párizsban, Franciaországban született.
1955-ben Párizsban az École Normale Supérieure-ben szerzett diplomát.
Utána a Saclay Atomenergia Ellátó Központ kutatómérnöke lett.
1957-ben szerzett PhD fokozatot a Párizsi Egyetemen.
1959-ben posztdoktori kutatásokat végzett a California Egyetemen Berkleyben.
Ezután 27 hónapot töltött a francia haditengerészetnél.
1961-ben Orsayban segédprofesszor lett és szupravezetőkkel végzett kutatásokat.
1968-ban a folyadékkristályokat kezdte kutatni.
1971-ben a Collège de France professzora lett és részt vett a STRASACOL polimerfizikai kísérleteiben.
1991-ben fizikai Nobel-díjat kapott azoknak az egyszerű anyagokban lévő rendszer jelenségeknek a tanulmányozásáért, amelyek komplexebb anyagformákra, elsősorban folyadékkristályokra és polimerekre általánosíthatók.

Felhasznált irodalom