generátor

Az elektromos generátor a tengelyén bevezetett mechanikus energiát elektromos árammá alakítja.

Ha mágneses térben egy tekercset forgatunk, az elektromágneses indukció miatt a tekercsben feszültség keletkezik és az áramkört zárva áram folyik.

Az ábrán az áramfejlesztés elvi elrendezése látható.
A valóságban a forgó- és az állórészben egyaránt elektromágnest alkalmaznak., vagyis az állórészen sem az ábrán látható állandó mágnes, hanem tekercs(ek) található(k). A forgórészen csak a gerjesztőáram folyik és a nagyobb áramot az állórészről vezetik le.

Felhasznált irodalom