gamma-sugárzás

A gamma sugárzás az elektromágneses hullámok 0,1 - 0,00005 nm hullámhosszak közé eső része, fotonjainak energiája igen nagy.

Gamma-sugárzás akkor jön létre, amikor az atom valamilyen radioaktív bomlás után még gerjesztett állapotban van, és ezt egy vagy több "adagban", gamma-sugárzás (gamma-kvantumok, gamma-fotonok) formájában adja le.
Ebben az esetben nem változik sem a rendszám, sem a tömegszám, csak at atommag energiája.

Az 56-os rendszámú bárium gerjesztett állapotú (ezt jelöli az "m" index) 137-es izotópja a felesleges energiát gamma-sugárzás formájában adja le.

A gamma-fotonok sebessége állandó: 299 792 km/s, azaz megegyezik a vákuumbeli fénysebességgel.
A gamma-sugárzás áthatolóképessége igen nagy, ionizáló képessége azonban kicsi.

Kicsit szemléletesebben foglalkozom az elektromágneses hullámok Érdekességek részben az Elekromágneses hullámok - Energiaspektrum címszónál.

Felhasznált irodalom