galvanométer
(lengőtekercses galvanométer)

Kis erősségű elektromos áram mérésére alkalmas műszer.
A lengőtekercses galvanométer egy mágneses mezőben felfüggesztett vezetéktekercsből áll, amelyhez mutató vagy tükör csatlakozik. A tekercs elfordul, ha áram folyik benne.
Az áramerősséget a tükör által visszavert fénysugár vagy a mutató elfordulásának szöge mutatja.
Léteznek továbbá ballisztikus galvanométerek és lengőmágneses műszerek is.

Öveges tanár úr szemléletesen foglakozik az áramerősség mérésével a Fizika blokk Az áram mágneses hatásán alapuló mérőműszerek. - Az áramerősség mérése című részében.

Felhasznált irodalom