Franck, James

(1882 - 1964) német származású Nobel díjas amerikai fizikus.
1935 - 1938 között a Göttingeni Johns Hopkins egyetemen fizika professzor volt.
1938-tól a University of Chicago fizikai-kémia professzora.
Az atomszerkezet és a fotoszintézis volt kutatásainak témaköre.
Híres kísérletében G. Hertz-cel közösen igazolták a Bohr elméletet, az elektronok és atomok ütközésének alapvető törvényszerűségeinek felfedezésével. Ezért kaptak megosztott Nobel-díjat 1925-ben.
Hitler hatalomra kerülése után az Egyesült Államokba emigrált, ahol részt vett az atombombaprogramban.

Felhasznált irodalom