fotoelektromos sokszorozó
(fényelektromos sokszorozó)

A fény érzékelését szolgáló elektronikus eszköz.
A fény hatására kibocsátott elektronokat elektródák sora gyorsítja, s az elektródákon bekövetkező másodlagos elektronemisszió a fotoáramot felerősíti és mérhetővé teszi, ami ily módon a foton érkezését jelzi.

Felhasznált irodalom