forralóvizes atomreaktor (BWR)

A forralóvizes atomreaktorban a moderátor és a hűtőközeg szerepét is könnyűvíz (H2O) tölti be.
A reaktortartályban a víz egy része elforr, így az aktív zónából víz-gőz keverék lép ki. Az így termelt gőz közvetlenül a turbinára kerül, ezért a vizet és a gőzt szét kell választani (a gőzben lévő vízcseppek károsítják a turbinát). A turbinából kilépő gőzt a kondenzátorban cseppfolyósítják, majd előmelegítés után a reaktorba vezetik. A reaktortartályban el nem gőzölgött víz a reaktorzónán kívül újra lefolyik a tartály aljára, ahol összekeveredik a visszaszivattyúzott tápvízzel.

1 Reaktortartály 7 Tápvíz 13 Hűtővíz
2 Fűtőelemek 8 Nagynyomású turbina 14 Tápvíz előmelegítő
3 Szabályozórúd 9 Kisnyomású turbina 15Tápvízszivattyú
4 Keringtető szivattyú 10 Generátor 16 Hűtővízszivattyú
5 Szabályozórúd hajtás 11 Gerjesztőgép 17 Betonvédelem
6 Frissgőz 12 Kondenzátor  


Mivel a reaktorban megengedett a víz elforrása, a nyomás kisebb, mint a nyomottvizes reaktoroknál: kb. 60-70 bar. Az üzemanyag többnyire urán-oxid. A friss üzemanyag dúsítása általában kisebb, mint a nyomottvizes típusnál. termikus hatásfokuk 33-35 %. Előnye ennek a típusnak, hogy - mivel ez a legegyszerűbb elvi felépítésű típus - a beruházási költségek viszonylag alacsonyak.

A világon ma működő atomreaktorok összteljesítményének 22.5 %-át adják forralóvizes reaktorok.

Felhasznált irodalom