folytonos színkép
(folytonos emissziós színkép)

A Newton által felfedezett színkép a Nap által kibocsátott (emittált) fehér fény felbontásával keletkezett.
Ebben valamennyi spektrumszín megjelenik, és ezek folytonosan követik egymást.
Az ilyen színképet folytonos emissziós színképnek nevezzük.
A folytonos színképet felfoghatjuk úgy is, hogy az monokromatikus (egyszínű) hullámok keveréke, amelyek együttesében két frekvenciaérték között minden frekvencia előfordul.
Ilyen színképet kapunk pl. az izzó fémek, általában a szilárd testek és a folyadékok által kibocsátott fény felbontásakor.


Felhasznált irodalom