finomszerkezet
(hiperfinom szerkezet)

Egymáshoz közel elhelyezkedő spektrális vonalak, amelyek a molekula vibrációs vagy rotációs mozgása miatt, vagy az elektronspin miatt felhasadt energiaszintek közti átmenetek eredményeként jönnek létre.

A deutérium (balra) és a hidrogén (jobbra) spektrumának finomszerkezeti vonalai

Csak nagy feloldásban láthatóak.

A hiperfinom szerkezet, amely csak nagyon nagy feloldóképesség esetén látható, az atommagnak az atom megengedett energiaszintjeire gyakorolt hatása miatt jön létre.

Felhasznált irodalom