festéklézer
(beállítható lézersugárzó, tunable laser, hangolható lézer)

Olyan lézer, amelyben a lézeranyag szerves festékoldat (pl. Rodamin G metanolban oldva).
A festéket külső forrással gerjesztik.
Az oldószer az állapotokat sávokká szélesíti ki, következésképpen a lézerhatás egy hullámhossztartományban nyerhető.
A festékanyag kémiai összetételének apró változtatásával vagy - a festékek különlegesen széles abszorbciós és emissziós spektrumát kihasználva - a rezonátorba helyezett optikai eszközök segítségével gyakorlatilag bármilyen frekvenciájú (színű) lézersugár előállítható.

Ilyen lézereket alkalmaznak a lézershowkban is.

Az ilyen lézert beállítható lézersugárzónak nevezik (tunable laser / hangolható lézer).
A festéklézereket használják nagyon rövid sugárzásimpulzus előállítására is.
Az ilyenkor alkalmazott technika olyan festéket használ, ami megállítja a sugárzás abszorpcióját, amikor a molekuláinak nagy része gerjesztetté válik. Az üreg ekkor rezonánssá válik, és sugárzásimpulzus jön létre.
Ez a technika körülbelül 10 nanoszekundum időtartamú impulzust hoz létre és a femtokémiában alkalmazzák.

Felhasznált irodalom