ferroelektromosság
(ferroelektromos anyagok)

Bizonyos kristályos anyagoknak (pl. a bárium-titanátnak, BaTiO3) az a tulajdonsága, hogy külső elektromos mező nélkül is rendelkeznek makroszkopikus elektromos dipólmomentummal.
Ezeket az anyagokat ferroelektromos anyagoknak nevezik.
A momentum iránya külső elektromos mező alkalmazásával megfordítható. A ferroelektromosság oka a rács ionjainak az egész rácsra kiterjedő elmozdulása, amelynek következtében a pozitív és a negatív töltések töltésközéppontja szétválik.
Egy adott, anyagtól függő hőmérséklet fölött a részecskék hőmozgása szétzilálja ezt a rendet, és az anyag elveszíti ferroelektromos tulajdonságát.

A ferroelektromos anyagok kerámia dielektrikumok, amelyek ferromágneses anyagokhoz hasonló doménszerkezettel rendelkeznek. Hiszterézist, és rendszerint piezoelektromos hatást is mutatnak.


Felhasznált irodalom