félvezető lézer

Igen kis méretű infravörös vagy más hullámhosszúságú fényt kibocsátó lézer. Speciális szilárdtest-elektronikai eszköz, amelyet pl. az optikai információátvitelnél és a CD-lemezjátszókban, stb. használnak.

A kereskedelemben kapható lézer diódák.

A félvezető (pl. szennyezett gallium-arzenid) pn-átmenetén átfolyó áram teszi lehetővé a lézerműködést.
Az eszköz két párhuzamos tükör között, azokra merőlegesen elhelyezett félvezető-átmenetből áll.

Működési elve az alábbi ábrán látható.


Felhasznált irodalom