felületfizika

Az anyag felszínének, azaz az atomok legkülső rétegének szerkezetével és tulajdonságaival foglalkozó tudományterület.
A felületi tulajdonságok számos területen fontosak, ide tartozik a katalízis, a korrózió, a felületek elektronkibocsátása, optikai tulajdonságok és a súrlódás.
A szilárd anyagok érintkezésénél kialakuló felületi rétegek szintén fontosak, pl. a félvezetők esetében.
A felületek kísérleti vizsgálatát ultra nagy vákuumban pl. elektrondiffrakciós technikával vagy téríonmikroszkóppal végzik.

Felhasznált irodalom