felületi vezetés
(skin-effektus)

A váltóáramnál fellépő hatás, amelynek lényege az, hogy az áram döntő része a vezető külső felülete mentén halad, míg az egyenáramnál az áram a vezető teljes keresztmetszetében eloszlik.
Ennek oka az, hogy a vezető belsejében gerjesztett örvényáramokat, elsősorban a vezető belsejében gátolják az áram folyását.
A skin-effektus magasabb frekvenciáknál jobban érvényesül.
Ennek következménye, hogy a magas frekvenciájú áram vezetéséhez inkább üreges csövek, mintsem tömör rudak vagy huzalok szükségesek.

Felhasznált irodalom