felhajtóerő

A folyadékokba, illetve gázokba merülő testekre ható felhajtóerő megegyezik a kiszorított folyadék (gáz) súlyával.
Az emberi testre sós vízben nagyobb felhajtóerő hat, mint édesvízben, mivel az előbbinek 3%-kal nagyobb a sűrűsége. Erősen sós tavakban szinte lehetetlen elmerülni.

Arkhimédész törvénye foglalkozik a felhajtóerővel. E szerint a felhajtóerő a bemerülő rész térfogatától és a folyadék illetve a bemerülő rész fajsúlyainak különbségétől függ.

Felhasznált irodalom