fékezési sugárzás
(folytonos röntgensugárzás, fehér röntgensugárzás)

Akkor keletkezik, ha töltött részecske felgyorsul vagy lelassul. Az energia folytonos spektrumú elektromágneses sugárzás (rendszerint röntgensugárzás) formájában kisugárzódik.

A fékezési sugárzás energiája (hullámhossza) a részecske kezdeti és fékezés utáni energiájától függ. (Vagyis energiája akkor maximális - hullámossza akkor minimális - amikor a részecske teljes lefékeződik.

A töltött részecske akkor tud nagy energiát leadni, ha a fékező anyag rendszáma nagy és a részecske kis tömegű. Ezért csak az elektronok lefékeződésénél játszik jelentős szerepet.
Kísérője lehet a korpuszkuláris sugárzásnak is.

Az anyagba ütköző elektronok keltette, széles hullámhossztartományba eső, az elektronok lefékeződéséből eredő sugárzást, mely folytonos röntgensugárzásnak, vagy fehér röntgensugárzásnak is nevezik.

Felhasznált irodalom