kvantumstatisztika
(Bose-Einstein statisztika, Fermi-Dirac-statisztika)

Egy részecskékből álló rendszer statisztikai leírása.
Ilyen rendszerekben nem a klasszikus mechanika, hanem a kvantummechanika szabályai érvényesülnek.
A kvantumstatisztikában az energia kvantált.
Ha a részecskék nem megkülönböztethetők, a Bose-Einstein statisztika alkalmazható akkor, ha akár hány részecske elfoglalhat egy adott kvantumállapotot. Az ilyen részecskéket bozonoknak nevezik.
Minden ismert bozon nh impulzusmomentummal rendelkezik, ahol n nulla vagy egész szám, és h a Planck-féle állandó.
Azonos bozonoknra a hullámfüggvény mindig szimmetrikus.
Ha csak egy részecske foglalhat el minden egyes kvantumállapotot, akkor a Fermi-Dirac-statisztika érvényes és a részecskéket fermionoknak nevezik.
Minden ismert fermion teljes impulzusmomentuma (n+1/2)h/2n és a fermionok hullámfüggvénye mindig aszimmetrikus.

A Fermi-Dirac-statisztika a statisztikus kvantummechanikában a kölcsönhatásmentes fermionrendszerek leírására szolgál.
A Fermi-Dirac-eloszlás a fermionok energiaeloszlását fejezi ki, amelyet pl. a fémekben levő szabad elektronok tanulmányozásánál alkalmaznak.

Felhasznált irodalom