fázisdiagram
(állapotdiagram)

Egy anyag halmazállapotainak ábrázolása a nyomás (p), a térfogat (V) és a hőmérséklet (T) függvényében.
Gyakran használjuk ennek egy kétdimenziós vetületét, a p-T diagramot.

Az ábrán a víz p-T diagramja látható.

Felhasznált irodalom