fajlagos ellenállás

A vezető anyagára jellemző állandó.
Jele: p
Mértékegysége ohm. mm2/m (ohm x méter)
Definíció szerint az 1 m hosszúságú, 1 mm2 keresztmetszetű lineáris elektromos vezető, adott hőmérsékleten mért elektromos ellenálása.

Néhány jellemző anyag fajlagos ellenállása (0 °C-on):
- vörösréz (jó elektromos vezető): 0,0175 ohm. mm2/m
- germánium (félvezető) kb. 0,5 ohm. mm2/m
- üveg (szigetelő) kb. 1011 ohm. mm2/m

Öveges tanár úr szemléletesen foglakozik az fajlagos ellenállással a Fizika blokk Az elektromos ellenállás. Az ohm című részében.

Felhasznált irodalom