fajhők aránya

Gázok állandó nyomáson és állandó térfogaton mért fajhőjének hányadosa.
Jele y
Mértékegység nélküli szám.
Állandó nyomáson hevítve a gázok kiterjednek, és munkát végeznek a környezetükön, ezért az állandó nyomáson mért fajhő nagyobb az állandó térfogaton mértnél.
Az y értéke általában 1,2 és 1,6 közé esik.
A fajlagos hőkapacitások viszonya kapcsolatban van az ideális gázállandóval, R-rel, és fontos szerepet játszik a gázok termodinamikai tulajdonságainak tanulmányozásánál.

Felhasznált irodalom