Fajans, Kasimir

(1887-1975) Lengyel származású amerikai fizikus, kémikus.
Varsóban, Lengyelországban született
Frederick Soddyval együtt fedezte fel az izotóp-eltolódási szabályt. E törvényszerűség szerint, amikor egy radioaktív atom alfa részecskét kibocsátva elbomlik, a keletkező atom rendszáma kettővel kisebb lesz, mint a "szülő" atomé.
Foglalkozott a kovalens kötés és az ionos kötések szabályszerűségeivel is (Fajans-szabályok).
Ann Arborban, (Michigen állam, USA) halt meg.

Felhasznált irodalom