exciton

Szilárd testekben (pl. félvezetőkben) előforduló kvázirészecske. Egy elektron és egy elektronlyuk (egy képzeletbeli részecskék) elektromosan semleges kötött állapota. Egy Coulomb-korrelált elektron-lyuk pár.
Amikor egy foton belép a félvezetőbe egy elektront gerjeszt, amely a valenciasávból a vezetési sávba ugrik.
A valenciasávból hiányzó elektron egy ellentétes töltésű lyukat hagy és a kettőt a Coulomb-erő tartja össze.

Felhasznált irodalom