erőpár

A fizikában két azonos nagyságú, ellentétes irányú erő, amelyek hatásvonala nem esik egybe.
Az erőpár forgómozgást hoz létre.
A képen látható erőpár a könyv elfodulását okozza.
Példaként említjük még, hogy az iránytűre ható mágneses erők erőpárként viselkednek.

Felhasznált irodalom