Eötvös Lóránd

(1848 - 1919) magyar fizikus. Eötvös József író fia.
Nevét gravitációs vizsgálatai tették világhírűvé.
Az általa alkotott műszer, az Eötvös-inga, a gravitáció változását méri. A műszer annyira érzékeny a gravitációs térerősség változására, hogy segítségével következtetni lehet a földfelszín alatti viszonyokra.
A súlyos és a tehetetlen tömeg azonosságának kísérleti megállapítása is az ő nevéhez fűződik.
Ismert eredménye még a folyadékok felületi feszültségének hőmérsékletfüggésére vonatkozó Eötvös-törvény.

Felhasznált irodalom