entalpia

A termodinamikában gyakran használt energia jellegű mennyiség.
Jele H
Mértékegysége: J (joule)
Definíciója: H = U+ pV
ahol U a belső energia, p a nyomás, V a térfogat.

Ha egy gáz hőmérsékletét állandó nyomáson növeljük, akkor az ehhez szükséges megegyezik a gáz belső energiájának növekedésével, valamint a külső nyomás ellenében végzett munkával, ez az összeg pedig éppen a gáz entalpiájának megváltozása.
Az entalpiának abszolút zérus pontja (a belső energiához hasonlóan) nincs, így csak változása mérhető.

A képződési entalpia hőmérsékletfüggése


Az energiamegmaradás törvénye és a Hess-törvény alapján a vegyületek standard képződési entalpiája kiszámítható a reakcióegyenlet szerint, és számítható más hőmérsékletre a hőkapacitás hőmérsékletfüggvényének integrálásával (összenyomhatatlan anyagot feltételezve:

Felhasznált irodalom