ellenállás

Passzív elektromos áramköri elem.
Megszabja, hogy adott feszültség hatására mekkora áram folyjék az áramkörben.

Egy szinkódos ellenállás

Az ellenállás jelölései kapcsolási rajzokon

Felhasznált irodalom