elemi részecskék
(anyagi részecskék)

A feltételezések szerint tovább már nem osztható szubatomi részecskék.

Három csoportba sorolhatók:
kvarkok (u, c, t, d, s, b)
leptonok (neutrínók, elektronok, müonok és tau-részecskék)
bozonok (kölcsönhatást közvetítő részecskék) (gluonok, fotonok, W-récsecskék, Z-részecskék, higgs-bozon, (gravitonok) ).

Az anyagi részecskék csoportosítása az alábbi táblázatban látható.


Felhasznált irodalom