elektromosság

Az elektromos tér, szűkebb értelemben a változatlan elektromos tér jelenségeinek összefoglaló megnevezése.
Az elektromos töltésekkel és áramokkal kapcsolatos jelenségkör, illetve az ezzel foglalkozó fizikai tudományág.

A pozitív és negatív töltéscsoportok között potenciálkülönbség keletkezik.

Ha a két töltéscsoport között töltésmozgás jöhet létre, akkor elektromos áram keletkezik.

A szigetelőkön elhelyezkedő mozgásra képtelen töltéseket és hatásaikat sztatikus elektromosságnak nevezzük.

Felhasznált irodalom