elektronágyú

Elektronsugarakat kibocsátó szerkezet.
Izzó katód segítségével termoemisszióval bocsát ki elektronokat.
Ezeket egy, a katód közelében elhelyezett pozitív töltésű rács elszívja, s ennek segítségével szabályozható a kibocsátott elektronok száma.
Az elektronnyalábot a rács után elektrosztatikus tér gyorsítja és fokuszálja.
Az elektronágyú a tv-képcsövek, elektronmikroszkópok és katódsugárcsövek alapvető fontosságú alkotóeleme.

Az egész rendszer működése (gyorsítás, eltérítés) a katódsugárcső címszónál lévő animációban látható.

Felhasznált irodalom